Boekenweek: onze dwarsdenkers

Het is boekenweek, met als thema Rebellen & Dwarsdenkers. De Bagagedrager heeft wel iets met dat onderwerp: wij denken graag dwars tegen alle oordelen en stigma in. Zodat er meer openheid komt over wat een psychische aandoening hebben betekent in je leven, maar ook dat er zeker nog veel kwaliteit van leven kan zijn. Twee…

Is dat RAAR? op Spotify

De prachtige rap Is dat RAAR? van Flinke Jongen en Gwendolyn is nu te beluisteren en te downloaden op spotify. Ieder (kind) mag zichzelf zijn, dat is niet raar! De rap hoort bij het spel Is dat RAAR?, bedoeld voor kinderen om zichzelf en elkaar beter te leren kennen. Met als resultaat meer tolerantie, openheid…

5 en 10 in 2020

Op de eerste dag van 2020 wensen ook wij je een goed en bijzonder nieuw jaar toe en blikken we terug op het afgelopen jaar. 2019 was… Het jaar van het in vervulling gaan van een lang gekoesterde wens: we zijn gestart met de ontwikkeling van de junior versie van Een Steekje Los?. Nog maar…

Liefdevolle Stigmatak

Onderstaand verhaal van Fried & Frans vonden we zo mooi! Twee pubermeisjes horen voor het eerst van hun leven over stigma. Ze kennen het niet en door een persoonlijke ervaring van hen, krijgen ze een eerste kennismaking met stigma. En niet zo maar een kennismaking. Een hele speciale omdat Fried & Frans voor deze kennismaking…