Openbare gegevens in het kader van het ANBI
Naam: Stichting De Bagagedrager

RSIN/fiscaal nummer: 855275121
Kamer van Koophandel nummer: 63526999

Contactgegevens: Zomerweg 75, 6996 DT Drempt, 06 51718783, welkom@debagagedrager.nl
Bestuurssamenstelling: Elly Hilgeman, Maria Wassink, Bert van Noord, bekijk het KvK uittreksel
Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Statuten

Jaarverslag 2017
Jaarrekening en bestuursverslag 2017 Stichting De Bagagedrager
Jaarrekening en bestuursverslag 2016
Begroting 2017
Beleidsplan 2016 – 2017
Begroting 2016
Jaarverslag 2015

 

Doel
Stichting De Bagagedrager heeft een sociaal-maatschappelijk doel: verbeteren van de sociale cohesie en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

De Stichting richt zich op een diversiteit aan doelgroepen:
a. mensen met een beperking, zoals lichamelijk, psychische en verstandelijke beperking
b. hun omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers)
c. onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo, docenten, studenten, stagiaires)
d. welzijnsorganisaties (wijkcentra, buurtcoöperaties, vrijwilligerscentrales)
e. professionele hulpverleners (verpleegkundigen, re-integratieconsulenten, artsen, specialisten)

Missie
Mensen met elkaar in contact brengen met elkaars leefwereld.

Visie
De stichting richt zich op de optimalisering van onderlinge communicatie, juist ook in situaties waarin dit door taboes, angsten of onzekerheden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft een aanjaagfunctie om inspirerende en vindingrijke projecten te ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We werken van signaal tot realisatie, samen met de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde spellen en methodieken.

Meer informatie over de opzet, werkwijze en toepassingen vind u hier.