Openbare gegevens in het kader van het ANBI

Naam: Stichting De Bagagedrager

RSIN/fiscaal nummer: 855275121
Kamer van Koophandel nummer: 63526999

Contactgegevens: Michelstraat 22, 7021 LV Zelhem, 06 51718783, welkom@debagagedrager.nl
Bestuurssamenstelling: Elly Hilgeman, Eddy Adolfsen, Bert van Noord. Bekijk het KvK uittreksel
Beloningsbeleid: het bestuur is onbezoldigd

Statuten

Jaarverslagen (bestuursverslag en jaarrekening)

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2023 ANBI publicatie 

Doel

Stichting De Bagagedrager heeft een sociaal-maatschappelijk doel: verbeteren van de sociale cohesie en bijdragen aan de kwaliteit van leven.

De Stichting richt zich op een diversiteit aan doelgroepen:
a. mensen met een beperking, zoals lichamelijk, psychische en verstandelijke beperking
b. hun omgeving (familie, vrienden, mantelzorgers)
c. onderwijsinstellingen (mbo, hbo, wo, docenten, studenten, stagiaires)
d. welzijnsorganisaties (wijkcentra, buurtcoöperaties, vrijwilligerscentrales)
e. professionele hulpverleners (verpleegkundigen, re-integratieconsulenten, artsen, specialisten)

Missie

Mensen in contact brengen met elkaars leefwereld.

Visie

De stichting richt zich op de optimalisering van onderlinge communicatie, juist ook in situaties waarin dit door taboes, angsten of onzekerheden wordt bemoeilijkt. De stichting heeft een aanjaagfunctie om inspirerende en vindingrijke projecten te ontwikkelen en te (helpen) realiseren, met als doel mensen te verbinden en de kwaliteit van leven te verbeteren. We werken van signaal tot realisatie, samen met de mensen om wie het gaat. We maken gebruik van door onszelf ontwikkelde spellen en methodieken.

Meer informatie over de opzet, werkwijze en toepassingen vind u hier.