Welkom bij De Bagagedrager!

Wij willen op creatieve, opbouwende en positieve manieren stigma rondom (psychische) kwetsbaarheid openbreken en bespreekbaar maken. Met korte trainingen en workshops, maar ook langere projecten, verspreiden we positieve bagage en verlichten we zware bagage. Mensen met verschillende achtergronden met elkaar in contact brengen, zodat ze elkaar leren kennen en wederzijdse vooroordelen minder worden, is ons doel. Om uiteindelijk kwaliteit van leven voor iedereen te verbeteren.

Bagage in de vorm van mensen:

 • Enthousiast en energiek
 • Deskundig met ervaring
 • Trainers en facilitators

Bagage in de vorm van kennis:

 • Training en scholing
 • Praktijkervaring
 • Afstudeeronderzoek

Bagage in de vorm van inspiratie en innovatie:

 • Speelse workshops
 • Interactieve teambuilding
 • Inspirerende lezing
 • Waarom?

  Ons streven is meer kwaliteit van leven en begrip voor elkaar

 • Hoe?

  Mensen in contact brengen met elkaars leefwereld

 • Wat doen we dan?

  interactie via spel, blog, film, training of workshop

Bestel nu rechtstreeks in onze Webshop!

De bagage van Zorgbelang Gelderland

Vanaf 2010 zijn de projecten Een Steekje Los? en Doe je mee? ontwikkeld. Deze twee projecten zijn opgezet, gerealiseerd en succesvol afgerond door Zorgbelang Gelderland.
Wij zijn blij deze spellen, trainingen en spelactiviteiten in onze startbagage mee te nemen.
We gaan verder met de doorontwikkeling, het initiëren en ontwikkelen van nieuwe projecten. We ontwikkelen onszelf en we ontwikkelen samen met betrokkenen!

De Bagagedrager heeft als doel:

Mensen in contact brengen met elkaars leefwereld, bespreekbaar maken van vooroordelen en stimuleren van wederzijds begrip om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Hoe:
Signaleren, stimuleren, initiëren, innoveren, inspireren, co-creëren, ontwikkelen, organiseren en realiseren van concepten, ideeën en activiteiten om kwaliteit van leven te bevorderen.
Inzetten, uitdragen, delen en overbrengen van (levens)ervaringen, voor én door mensen met- en zonder beperking,  op een laagdrempelige en toegankelijke manier.

Ruimte voor nieuwe bagage

Wat speelt er, wat zijn je wensen, wat zou je graag anders zien, wat wil je graag voor elkaar krijgen?
Neem contact op met Ellen Spanjers. We horen graag jullie signaal – laat van je horen zodat we samen het verschil kunnen maken.

Geen project te klein of groot!
Een training van 1 dagdeel of een traject van 1 jaar. We gaan graag aan de slag om positieve bagage te verspreiden en zware bagage te verlichten!