Een workshop voor leefstijlcoaches, waarin het spel ‘Alles op Tafel?’ centraal stond. Ontdek hoe deelnemers het spel ervaren als een laagdrempelige manier om over gezondheid te praten.

Enthousiaste deelnemers
Wat leuk om zoveel enthousiaste reacties te krijgen op het spel ‘Alles op Tafel?’ tijdens een workshop voor leefstijlcoaches. Uit de reacties op te maken is de ervaring positief. Een greep uit de reacties: ‘Het spel helpt om op een laagdrempelige en interactieve manier met elkaar in gesprek te gaan over gezondheid. Het nodigt uit tot het delen van ervaringen en het ontdekken van persoonlijke behoeften.’
‘Ik ben ervan overtuigd dat het voeren van deze gesprekken over gezondheid ons helpt bewuster te worden van onze eigen behoeften en om beter voor onszelf te zorgen.”
‘Het inspireert om kleine veranderingen aan te brengen in het dagelijks leven, die een grote impact om ons welzijn kunnen hebben.’

Kippenvel
Een heel bijzonder moment was toen een van de leefstijlcoaches vertelde het spel en het actieblokje al veel te gebruiken met GGZ-cliënten. ‘Het spel zorgt echt voor inzicht, bewustwording én cliënten gaan stappen nemen.’ Een echt kippenvelmoment, om dit zo terug te horen.

Dank
Veel dank voor het Sportbedrijf Arnhem voor de uitnodiging! Het Leefstijlcoach event werd georganiseerd door BLCN Beroepsvereniging Leefstijlcoaches Nederland en Sportbedrijf Arnhem.