Professionals in het sociaal domein spelen een belangrijke rol bij het herstel van bewoners en cliënten met een psychische kwetsbaarheid. Juist zij, dichtbij de burger, kunnen een wezenlijk verschil maken in dit herstelproces en net dat zetje in de goede richting geven. Of je nu wijkcoach, Wmo-consulent of welzijnswerker bent, door jouw houding richting de cliënt met een psychische beperking kun je bijdragen aan dat herstelproces.

We vingen signalen op van zowel professionals als ervaringsdeskundigen dat, om deze bijdrage aan het herstelproces zo groot mogelijk te laten zijn, er behoefte is aan deskundigheidsbevordering. Dankzij subsidie van ZonMW ontwikkelen wij in 2019 een interactieve training waarin ervaringsdeskundigen professionals binnen het sociaal domein gaan trainen op vier thema’s: bipolaire stoornis, depressie, angst- en dwangstoornis en autismespectrumstoornis. De training verbindt theorie met praktijk. Zowel de ervaringskennis van de ervaringsdeskundigen als de praktijkervaring van de professional wordt verbonden met theorie.

Doelgroep

De training zelf is geschikt voor Wmo-consulenten, wijkcoaches werkzaam in sociale wijkteams en medewerkers van welzijnsorganisaties. Tijdens de ontwikkeling van deze training wordt naast de inzet van ervaringsdeskundigheid ook nauw samengewerkt met professionals uit het sociale domein.

Doel

  1. Professionals leren naast het theoretische kennis en kader, ook de grote diversiteit van de psychische aandoeningen in de praktijk kennen. Daarbij gaan ze in gesprek met ervaringsdeskundigen. Doel meer openheid, begrip en minder stigma.
  2. De cliënten om wie het gaat, in het sociale domein, zullen meer begrip krijgen én betere begeleiding en afstemming door de professionals.
  3. Ervaringsdeskundigen leren hun eigen praktijkervaringen professioneel inzetten, wat een grote bijdrage levert aan herstel en empowerment én een nieuwe werkervaring. Het opzetten van een pool ervaringsdeskundige trainers zorgt voor een brede beschikbaarheid.

Resultaat

We ontwikkelen van een trainingsformat op maat gemaakt voor vier thema’s: depressie, bipolaire stoornissen, angst- en dwangstoornissen en autismespectrumstoornis. We realiseren dit door het organiseren, begeleiden en evalueren van testbijeenkomsten van de trainingen, samen met ervaringsdeskundigen en professionals in het sociale domein. We streven naar accreditatie van de trainingen.

Na afloop van de ontwikkelperiode willen we deze trainingen opnemen in ons nieuwe aanbod van De Bagagedrager. Dit vraagt naast de daadwerkelijke externe trainingen ook om intern deskundigheidsbevordering van ervaringsdeskundigen.

Vervolgens willen we de trainingen door ontwikkelen naar andere thema’s, zoals persoonlijkheidsstoornissen, adhdh/add, ptss, psychose en verslaving.

Oproep voor professionals in het sociale domein

Wij zijn benieuwd naar jullie vragen, wensen en behoeftes voor deskundigheidsbevordering. Wij komen graag naar jullie toe om met jullie in gesprek te gaan, in de regio tussen Winterswijk, Zutphen, Arnhem, Nijmegen, Doetinchem. Mogen we een half uurtje aansluiten tijdens jullie teamvergadering of lunch? of op een ander gezamenlijk moment? Als dank bieden we jullie een gratis training aan.

Wij zijn benieuwd naar de reacties.
Voor aanmelding en vragen neem dan contact met ons op.

Wie zijn wij?

Lisa Wopereis - Projectleider

Serge Metselaar - Projectmedewerker

Ellen Spanjers - Eindverantwoordelijke

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMW

zonmw