Openheid over psychische aandoeningen en daarmee stigma’s bespreekbaar maken, dat is het doel van het project StigmaTools in de praktijk. Door het laagdrempelige karakter en het brede aanbod is er voor elke situatie een Tool beschikbaar die leidt tot het aangaan van de dialoog. Het uitgangspunt is wederzijds en gelijkwaardig contact, waarbij ruimte is voor een nieuw perspectief.

Door het uitwerken van de al bestaande StigmaTools en het ontwikkelen van nieuwe StigmaTools willen wij een aanbod creëren waarmee we dat doel kunnen bereiken. De StigmaTools zijn een beginpunt c.q. handvat om gesprekken aan te gaan over (voor)oordelen rondom psychische aandoeningen. We streven ernaar een dusdanig gevulde toolbox te hebben dat elke doelgroep en betrokken organisatie (bijvoorbeeld cliënten, ervaringsdeskundigen, familieleden, hulpverleners, teams enz) daarin een passende Tool kan vinden.

Wat houdt het project concreet in?

Een aantal StigmaTools wordt al ingezet in de praktijk door stichting De Bagagedrager. Deze bestaande Tools willen we toegankelijker maken door ze te voorzien van duidelijke handleidingen waardoor ze breder inzetbaar worden. Daarnaast worden er nog in 2017 nieuwe Tools ontwikkeld, inclusief handleiding. Deze richtsnoeren zijn een praktische gids om de desbetreffende Tool correct te kunnen inzetten. Denk hierbij aan een praktische instructie van de werkwijze, maar ook aan voor welke doelgroep, leeftijd, groepsgrootte de Tool geschikt is en natuurlijk wat het doel van de betreffende Tool is.
Alle Tools en handleidingen worden uitvoerig getest. Hiervoor gaan we workshops en trainingen organiseren bij diverse organisaties. Het eindproduct wordt een mooi vormgegeven pakket van alle StigmaTools, waarmee elke organisatie en groep uit de voeten kan om stigma bespreekbaar te maken.

Wat kan StigmaTools in de praktijk nu al bijdragen?

Het project is in het voorjaar van 2017 gestart en nog volop in ontwikkeling. Streven is dat alle StigmaTools beschikbaar zijn in december 2017, maar voor die tijd zullen een aantal Tools inclusief handleidingen al te gebruiken zijn.

Hieronder zie je welke StigmaTools er zijn. Door te klikken krijg je meer informatie en kun je de betreffende handleiding, als hij beschikbaar is, downloaden.

Een Steekje Los?

Uitbreidingsset Stigma

Blik(vanger)

In gesprek via de app

Ik reis met bagage

Het Vertelkastje

App De verwarde man

Paraplu's

Theater met bagage

Filmpjes Stigmataxi

Labelworkshop

Kluskaarten

Neem gerust contact met ons op voor vragen of opmerkingen over onze StigmaTools!

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt door Samen Sterk zonder Stigma, Dr. Wittenbergstichting en Dr. C.J. Vaillantfonds.