Virtual reality experience

Beleef de ervaring van een psychose via de VR De Verwarde Man en ontdek dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is. Initiatiefnemer Jeroen Zwaal slaat met zijn verhaal een brug tussen het in de media geschetste beeld en de werkelijke ervaring van een psychose. In de app zijn fragmenten van Jeroens eigen psychosen verwerkt. Door de VR ervaring krijg je meer begrip voor het verwarde gedrag en wordt inzichtelijk dat er goed te leven is met een psychotische kwetsbaarheid.

 • Doel

  Openheid, herkenning, erkenning, bewustwording, interactie en begrip rondom psychose. Daarnaast ontstaat meer inzicht in wat elk mens nodig heeft in de huidige samenleving: sociale verbinding.

 • Voor wie

  Voor iedereen die nieuwsgierig is naar psychose. Hulpverleners, politie, beleidsmedewerkers sociaal domein, familieleden, studenten, naasten. Leeftijdsgrens vanaf 12 jaar.

 • Door wie

  Jeroen Zwaal

 • Tijdsduur

  150 minuten

 • Aantal personen

  12

Interactief: muziek, beeld en virtual reality

De ‘verwarde man’ Jeroen Zwaal en een ervaringsdeskundige hebben zelf meerdere ontwrichtende psychose-ervaringen gehad. Ze vertellen eerst in hun herstelverhalen hoe dit impact had op hun leven en hoe ze hier een positieve draai aan hebben gegeven. Dit doen ze aan de hand van beeld, muziek en creatief werk. Deelnemers mogen ze daarna alles vragen. Want, hoe is dat nou psychotisch zijn? Is het gevaarlijk? Kun je het voorkomen?

Vaak hebben deelnemers zelf, in werk of privé, weleens te maken gehad met psychoses. Door ook deze ervaringen vervolgens met elkaar te delen ontstaat een prachtige open en unieke dialoog, die resulteert in meer herkenning, erkenning en zelfs inspiratie om anders in het leven te staan.

Door middel van Virtual Reality komt er een extra verdieping in de workshop. De deelnemers beleven de psychose van Jeroen mee. Niet verwarrend, wel indrukwekkend én best herkenbaar. Het roept zeker emoties op.

Daarna volgt opnieuw een moment om uit te wisselen, waarbij er in de workshop een hoopvolle boodschap naar voren komt, met een nieuw perspectief op het thema. De workshop eindigt praktisch met het filmpje van Psychosenet ’10 tips bij psychose’.

Op 29 november 2018 kreeg Jeroen Zwaal de prijs ‘Tien van Elisabeth voor zijn inzet om stigma tegen te gaan. Lees de motivatie van de jury voor deze prijs.

“Wat goed dat je vanuit je eigen verhaal een groter verhaal vertelt. Voor het eerst begrijp ik een beetje wat er gebeurt tijdens een psychose”

Nienke

“Wij zijn gestart met een proeftraining, waaraan een trajectbegeleider werk, een leerplichtambtenaar, een consulent dagbesteding, een minimacoach, een arbeidsdeskundige en een trajectbegeleider RMC (voortijdig schoolverlaters) deel namen. De proeftraining bleek een groot succes. Een belangrijk deel van de medewerkers had of privé, maar veelal in het werk, te maken gehad met personen die verward gedrag vertoonden. Een beter begrip en snellere herkenning zorgt ervoor dat klanten beter “op maat” bediend worden. Onze medewerkers waren onder de indruk van de openheid en integriteit van de verhalen van de ervaringsdeskundigen. Dit zette de toon voor een veilig en eerlijk groepsgesprek, waarin plek voor het delen van moeite en onzekerheid die het verwarde gedrag (ook) kunnen oproepen. De ervaring met de VR-bril was een boeiende kennismaking met ‘verward gedrag van binnenuit’. De workshop als geheel werd als heel bijzonder ervaren, zeker van meerwaarde in het werk, een goede toevoeging voor de vaak wat meer theoretische trainingen op het gebied van geestelijke gezondheid.”

Arianne Sterk – Teamcoördinator WIZ, gemeente Amersfoort

“Jeroen, wat een krachtig verhaal dat eigenlijk iedereen moet zien en beleven. Mooi hoe je de mensen meeneemt. Het voelt echt.”

Diana

Deze VR workshops heeft Jeroen Zwaal ontwikkeld vanuit De Bagagedrager als pilotproject.
De vraag naar VR Workshops was zo groot, dat Jeroen alle workshops in eigen beheer regelt.
Wil je alles weten of de mogelijkheden van de VR workshops en de prijzen?
Ga naar de prachtige website www.vrdeverwardeman.nl
Daar staan ook de contactgegevens op van Jeroen.
We wensen je een inspirerende en leerzame workshop toe.