Kijken naar wat wél kan in plaats van wat niet meer lukt. Dat is de gedachte achter het project Positieve Gezondheid. In de hulpverlening wordt steeds meer vanuit deze gedachte gewerkt, maar veel mensen kennen het nog niet. Daarom ontwikkelen we nu een spel waarin mensen op een eigenwijze, speelse en laagdrempelige manier kennismaken met Positieve Gezondheid. De ontwikkeling van het spel is gestart in juni 2021 en is naar verwachting afgerond in september 2022. Op deze pagina lees je alles over de ontwikkeling van het bordspel Positieve Gezondheid.

Wat is Positieve Gezondheid?

Het begrip Positieve gezondheid is ontwikkeld door Machteld Huber. Als huisarts merkte zij dat er in de gezondheidszorg veel aandacht was voor de negatieve aspecten van gezondheid. Daardoor wordt er veel gekeken naar wat mensen niet kunnen. Het begrip ‘gezondheid’ was volgens haar dan ook toe aan een nieuwe definitie. Na veel onderzoek ontwikkelde zij samen met de Gezondheidsraad en ZonMw een nieuw concept van gezondheid, gebaseerd op veerkracht, eigen regie en functioneren. Ze merkte dat er een groot verschil is in het denken over ‘gezondheid’ tussen patiënten en hun behandelaren.

De visie van de patiënten vatte ze samen in 6 dimensies van Positieve Gezondheid. In 2015 richtte ze het Institute for Positive Health (IPH) op. Het IPH is de motor achter de beweging van Positieve Gezondheid. Het IPH schrijft op haar website: “Positieve Gezondheid kiest een andere invalshoek. Het accent ligt niet op ziekte. Maar op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt.”

Bordspel Positieve Gezondheid

Doelen:

 • Kennismaken met Positieve Gezondheid op een laagdrempelige en speelse wijze;
 • Inzicht in eigen Positieve Gezondheid;
 • Positieve Gezondheid actief in je eigen leven inzetten.

Doelgroep:

 • Mensen en hun naasten (leeftijd:14+), in het bijzonder mensen in een kwetsbare positie.

Planning ontwikkeling:

 • Ontwikkelfase speltechniek en inhoud (juni 2021- juli 2022)
  • Testfase 1: speltechniek, inhoud en opdrachtkaarten (okt – nov 2021)
  • Testfase 2: inhoud, werkvormen, vormgeving, (maart – april 2022)
  • Testfase 3: werkbladen, spelregels, maatwerk (mei – juli 2022)
 • Productiefase (sept 2022 – maart 2023)
 • Opleverfase (maart 2023)

Download hier de flyer met meer informatie over het Bordspel Positieve Gezondheid

Ervaringen testfase 1

Van oktober tot november 2021 is testfase 1 doorlopen. Het bordspel Positieve Gezondheid is getest in 12 testgroepen met in totaal 66 deelnemers. De deelnemers waren tussen de 21 en 81 jaar oud. Onder de deelnemers waren mensen met een migratieachtergrond, mensen die last hadden van laaggeletterdheid, met een LVB, met een psychische kwetsbaarheid, met een lichamelijke ziekte en mensen die leven in armoede en eenzaamheid. Bekijk ook de video met een impressie van de testfase.

 

Tips vanuit testfase 1

Uit de eerste testfase kwamen verschillende tips die we mee zullen nemen in de verdere ontwikkeling van het spel:

 • Grotere afbeeldingen
 • Waardering visueel maken
 • Competitie element verhogen
 • Opdrachtkaarten koppelen aan thema’s
 • Taalgebruik versimpelen
 • Herkenbaarheid verhogen voor mensen met migratieachtergrond

 

Tops vanuit testfase 1

De deelnemers gaven ook feedback op elementen uit het spel die ze in de huidige vorm kunnen waarderen.

 • Afbeeldingen spreken tot de verbeelding
 • Afbeeldingen brengen mensen in contact
 • Het spel geeft verdiepende gesprekken
 • Opdrachtkaarten geven richting aan het spel
 • Opdrachten geven plezier in het spel

Ervaringen Testfase 2

Van maart tot mei 2022 is testfase 2 doorlopen. Hieraan deden 78 deelnemers mee verdeeld over 12 testgroepen. De deelnemers waren tussen de 12 en 77 jaar oud. Onder de deelnemers waren mensen met een migratieachtergrond, GGZ-klachten, met een lichamelijke ziekte en mensen die leven in armoede.

 

Tops uit Testfase 2

 • Voldoende funfactor
 • Opdrachtkaarten geven inzicht in Positieve Gezondheid
 • Spelbord 1 geeft kennismaking met Positieve Gezondheid

 

Tips uit Testfase 2

 • Pas de veerkracht- en bewegingskaarten aan, deze roepen weerstand op
 • Vergroot de afbeeldingen en vul deze aan
 • Spelbord 2: geeft geen meerwaarde zoals het nu is

 

 

Testfase 3

We zijn de laatste testfase in gegaan. Waarin we op vormgeving, spelregels en de laatste aanpassingen van de opdrachtkaarten in gaan. En op spelbord 2 natuurlijk 😊. Deze is in juni 2022 van start gegaan en loopt tot medio juli 2022.

 

Het project Positieve Gezondheid wordt geleid door Ellen Spanjers. De coördinatie is in handen van Serge Metselaar. 

Winnaar GGZ Herstelspecial 2020

De eerste prijs voor het spel Positieve Gezondheid hebben we al in 2020 gewonnen: De GGZ Herstelspecial. Deze prijs is bedoeld voor initatieven die het verschil maken, gericht zijn op herstel en mensen met elkaar verbinden.

 

Juryrapport GGZ Herstelspecial 2020:

“De Bagagedrager is een oude bekende. Heeft eerder gewonnen en heeft zich ondertussen ook echt bewezen met de spellen, en deze keer met een spel over Positieve Gezondheid. We willen jullie heel graag stimuleren en we zien dat jullie hele belangrijke dingen doen. Blijf vooral doorgaan met jullie enthousiasme. Fantastisch filmpje ook weer, we hebben er erg om moeten lachen. Van harte gefeliciteerd en doorgaan!”

Ontwikkeling bordspel Positieve Gezondheid

Samenwerkingspartners

zorgbelang inclusief
identity games

Met dank aan