Vragen beoordelen en spellen bekijken

Het huiswerk voor deze bijeenkomst was: Bedenk bij elk thema 20 vragen. Op basis van deze vragen werden de vragen omgezet naar een categorie: vragen, stellingen of kennisvragen. Hierbij zijn de volgende belangrijke uitgangspunten gebruikt: Een goede vraag is: Open, positief, herkenbaar, roept een gesprek op, voor iedereen te beantwoorden, niet te sturend. Een goede…

Lees verder!

Keuzes over vormgeving en pre-testfase

Het eerste concept van de nieuwe vormgeving is gepresenteerd. De vormgeving is gemaakt op basis van de wensen vanuit de projectgroep. Alle feedback en overwegingen zijn besproken en worden doorgegeven aan de vormgever. De eerste testkaarten zijn gemaakt, kaartjes met vragen, stellingen, kennisvragen. Iedereen krijgt 2 thema’s met kaartjes mee, vooruitlopend op de pretest-fase, waarin…

Lees verder!

De ontwikkeling van de junior versie is een initiatief van De Bagagedrager en wordt mede mogelijk gemaakt door

kinderpostzegels
agis