Een uniek, flexibel en veelzijdig spel, voor iedereen die een raakvlak heeft met psychische gezondheid. Bijvoorbeeld cliënten, ervaringsdeskundigen, hulpverleners, familie en vrienden. In gesprek gaan over de psychische gezondheid en de kwaliteit van leven is het doel van Een Steekje Los.

Het kan gespeeld worden als gezelschapsspel met een knipoog naar de psychiatrie. Maar het kan ook uitstekend ingezet worden tijdens gespreksgroepen, gastlessen, teambuilding, intervisie en kennismaking voor meer diepgang.

Het spel bestaat uit 385 kaartjes met vragen en opdrachten. De kaartjes zijn opgedeeld in acht thema’s en een aantal verrassende kanskaarten. De acht levensthema’s zijn:

Gezondheid: Dit zijn vragen over (psychische) ziekte en gezondheid.
Hulp: Vragen over (psychische) hulp zoeken, soorten hulpverlening voor mensen.
Thuis: Dit thema gaat over je woonsituatie, je leefsituatie, financiën en zelfstandigheid.
Sociale contacten: Hierbij horen alle contacten, zowel vrienden en vriendinnen, maar ook familieleden.
Relatie: Met dit thema gaat het specifiek over een ‘liefdesrelatie’, gezin, zwangerschap, kinderen.
Studie en beroep: Onderwerpen die hierbij horen zijn zowel de ervaringen en wensen op het gebied van studeren en werken. Ook vrijwilligerswerk hoort hierbij.
Vrije tijd: Alles op het gebied van vrijetijdsbesteding en hobby’s.
Zingeving: Vragen over passie, de zin en de betekenis van het leven en je eigen doelen daarin. Ook spiritualiteit en geloof horen hierbij.

Bovenstaande thema’s worden aan de hand van zes werkvormen gespeeld. De werkvormen zijn: tekenen/uitbeelden, raad het woord, uitspraken, kennisvragen, levensvragen en foto’s.

blik met hersenpoppetjes

Communicatiemiddel met diepgang

Het spel kan worden ingezet tijdens groepsgesprekken. Er is alle tijd om aan de hand van de vragen en opdrachten ervaringen en gedachten uit te wisselen. Elke vraag wordt eerst beantwoord door degene die aan de beurt is en vervolgens vertellen de andere spelers over hun ervaringen en/of gaan in gesprek over deze vraag of opdracht. Vooraf kun je kiezen met hoeveel thema’s/speelborden je het spel wilt spelen. Je hoeft dus niet het hele spel te gebruiken.

Een Steekje Los is uitermate geschikt voor allerhande gelegenheden waarbij er sprake is van een groep die zich wil openstellen voor verdieping en bewustwording omtrent de psychische gezondheid. Hierbij valt te denken aan: zelfhulpgroepen, therapiegroepen, scholen, trainingen, intervisie, teambuilding.

De Bagagedrager organiseert introductieworkshops om te proeven aan het spel, spelworkshops ter verdieping en trainingen waarmee je het spel zelf kan leren begeleiden. Hier vindt je meer informatie over deze workshops.