De afgelopen tijd hebben we gemerkt dat er een grote behoefte is aan online trainingen. Fysiek bij elkaar komen is nu lastig vanwege corona, maar ook daarna is het fijn om online een training te kunnen volgen. Bijvoorbeeld vanwege reistijd of fysieke beperkingen die het moeilijk maken om naar een trainingslocatie toe te komen. Daarom gaan we professionele, interactieve, energieke, multimediale online workshops en trainingen organiseren. Op deze pagina lees je hoe dit project eruit ziet!

Voor wie en waarom

We gaan professionele, interactieve, energieke, multimediale online workshops en trainingen ontwikkelen voor Een Steekje Los? en StigmaTools. Deze trainingen en workshops worden ontwikkeld voor mensen met psychische kwetsbaarheden, hun naasten, ervaringsdeskundigen en vrijwilligers die met hen werken. Met als doel: bespreekbaar maken van kwaliteit van leven en sociale inclusie. Sinds de coronatijd en ook nu nog, blijkt dat er een grote behoefte is aan online workshops en trainingen..

 

Wat gaan we doen?

In samenwerking met ervaringsdeskundigen worden er drie online workshops ontwikkeld. Tijdens de ontwikkeling testen we de online workshops onder 100 deelnemers. Aan de hand van de feedback en evaluaties ontwikkelen we de workshops door. Het eindresultaat? Drie interactieve multimediale online workshops, allen begeleidt door ervaringsdeskundige spelleiders:

 • Online introductie Een Steekje Los?
 • Workshop werkvormen Een Steekje Los?
 • Workshop werkvormen Stigmatools + inspiratie notitieboek.

 

Verantwoording

Alle workshops worden geborgd bij de samenwerkende organisaties en bij De Bagagedrager zelf. De workshops worden verkocht zonder winstoogmerk en de opbrengst wordt gereserveerd voor updates. Onderdeel van de workshops zijn 10 filmpjes, 5 ervaren online spelleiders, 3 e-books, 100 vrijwilligers die deelnamen aan de testworkshops, een e-learning platform en 1000 exemplaren van een inspiratie notitieboek (gericht op eigen regie).

 

Evaluatie

Er is een doorlopende evaluatie. Deze krijgt vorm door middel van het invullen van korte vragenlijsten als reacties op creatieve evaluatiemomenten tijdens de testworkshops. Oftewel zowel kwalitatieve als kwantitatieve evaluaties. In de evaluaties ligt de nadruk op: leerrendement, doelen, kwaliteit, laagdrempeligheid en plezier.

vicky

Succesfactoren

 • Succesvolle workshops die al geborgd zijn bij samenwerkende organisaties kunnen nu ook online ingezet worden.
 • Er is een grote behoefte aan blended trainingen en workshops.
 • De Bagagedrager heeft Coronaproof werkvormen ontwikkeld, deze kunnen ingezet worden en de ervaringen hiermee dragen bij aan de ontwikkeling van deze drie nieuwe online workshops.
 • De Bagagedrager heeft verschillende prijzen gewonnen voor het spel Een Steekje Los? en de StigmaTools.
 • Er zijn voldoende ervaringsdeskundige spelleiders die getraind zijn om de workshops te geven. Zij hoeven alleen een aanvullende training te volgen om online de workshop adequaat te kunnen geven.
 • Er komen steeds meer vragen over het online inzetten van onze communicatietools.

 

Samenwerkingspartners:

In dit project gaan we samenwerken met enthousiaste betrokken samenwerkingspartners die volledig werken vanuit ervaringsdeskundigheid.

 • Ixta Noa: landelijke organisatie die zich inzet voor én door mensen met een psychische kwetsbaarheid, met Praktijkhuizen in Gelderland, Overijssel, Friesland en Groningen.
 • Iriszorg Vakgroep: ervaringsdeskundigen die vanuit ervaringsdeskundigheid mensen met verslavingsproblematiek begeleidt in Gelderland, Overijsel en Flevoland.
 • Fameus: zelfregiecentrum in Brabant.
 • Enik Recovery College: zelfregiecentrum in Provincie Utrecht.
 • Pameijer: is er voor iedereen voor wie meedoen in de samenleving lastig is. We helpen mensen verder bij wonen, werken en opgroeien, altijd vanuit hun eigen kracht en talent.

 

Planning ontwikkeling:

 • Tijdpad: januari 2022 – december 2022
  • Inhoud en kwaliteit, training spelleiders in didactische vaardigheden online (januari 2022 – april 2022)
  • 3 testrondes workshops met ervaringsdeskundigen, filmpjes, e-book en inspiratieboek (april 2022 – oktober 2022)
  • PR en communicatie, feestelijke online lancering, verantwoording project (november 2022 – december 2022)
thematafel eigenwijs spel

Dit project wordt mogelijk gemaakt door