Een Ander Gesprek

Een Ander Gesprek

Een tool om op een andere manier in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid. Het is vooral bedoeld voor bewustwording en verdieping.
Het is geschikt voor 1-op-1 gesprekken. Het is ook mogelijk om dit in een kleine groep met 4 personen in te zetten.
Deze gesprekstool kan ingezet worden in de huisartsenpraktijk, maar ook in een andere praktijk.

Oproep deelname onderzoek: februari – maart 2024
Wij zijn op zoek naar huisartsenpraktijken die de gesprekstool Een Ander Gesprek (willen) inzetten, Wat helpt en wat helpt niet? Wat zijn redenen om de tool wel of niet in te zetten? Hoe ervaart de patiënt de inzet van de tool? Lees hier het nieuwsbericht Oproep onderzoek: Een Ander Gesprek in de huisartsenpraktijk of bekijk de flyer 

Bekijk hier het filmpje, waarbij Miriam van Koningsbruggen en Linda Pothaar toelichting geven over deze gesprekstool en de toepassingen voor de huisartsenpraktijk.

Miriam is POH – GGZ bij Huisartsenpraktijk Dovenetel Arnhem – Zuid.
Linda Pothaar is POH – GGZ bij Gezondheidscentrum Onder de Linden in Arnhem.

Miriam en Linda hebben deze gesprekstool uitgebreid getest en op basis van deze praktijkervaringen is deze gesprekstool doorontwikkeld, met als doel om op een andere manier in gesprek te gaan over Positieve Gezondheid.

Voor deze gesprekstool gebruik je de volgende onderdelen uit het spelblik Alles op Tafel?.
Themaborden, plaatjes, opdrachtkaarten en het actieblokje.

Wat is Positieve Gezondheid?

Positieve Gezondheid is een bredere kijk op gezondheid, uitgewerkt in zes dimensies.Gezondheid is méér dan niet ziek zijn. Positieve Gezondheid gaat uit van wat iemand wel kan en wat mensen belangrijk vinden in hun leven. Centraal staat de vraag: wat is belangrijk voor jou én wat kun je zelf doen?

Het spinnenwebdiagram beschrijft de zes dimensies en bijbehorende aspecten, Mensen kunnen hun eigen gezondheid in kaart brengen.
Vul de vragenlijst in op mijnpositievegezondheid.nl

Deze gesprekstool is gebaseerd op de Eenvoudige Tool van Mijn Positieve Gezondheid van het Institute for Positive Health.
De zes dimensies van Positieve Gezondheid worden in deze eenvoudige tool Thema’s genoemd.

Er zijn 3 soorten opdrachtkaarten, deze zijn gebaseerd op de vragenlijsten die horen bij de Eenvoudige Tool.


Het Actieblokje is gebaseerd op het Actiewiel van Positieve Gezondheid.
De vragen die hierin gesteld worden, zijn vertaald naar een actieblokje.
Na afloop van het gesprek, vul je samen het actieblokje in en geeft deze mee naar huis.

Er is een bijbehorende Tafelflip ontwikkeld, met instructies en tips, om op tafel te zetten in de spreekkamer en om samen met de cliënt in gesprek te gaan.
Inhoud: 14 pagina’s
Informatie over Positieve Gezondheid
Instructies voor het voeren van Een Ander Gesprek
Tips voor een open gesprek
Informatie over het stellen van oplossingsgerichte vragen

Reacties uit de praktijk

Mag ik de volgende keer weer een kaartje kiezen?

Zo is een gesprek leuk in plaats van spannend’ (cliënt)

Dit praat een stuk fijner!

Ik wist niet dat dit bij mij speelde, ik word er emotioneel van.

Wat mooi, deze vraag zou ik je nooit gesteld hebben, zonder deze tool (reactie van POH)

Workshops en trainingen

Wil je ook kennismaken met deze tool?
Heb je belangstelling voor een workshop of training op locatie?

Mail naar training@debagagedrager.nl

Deze gesprekstool, het filmpje én de Tafelflip is mogelijk gemaakt door Arnhems Fonds Achterstandswijken voor Arnhem en omstreken in samenwerking met Zorgbelang Inclusief en De Bagagedrager.