“Interessante vragen/stellingen en mooie vormgeving van het spel.”  “Prikkelende vragen, maken veel interacties los.” “Het is niet oppervlakkig” “Vragen bieden ruimte voor openheid, inzicht, wijze van denken.” “Mooi, open, ook door de gerichtheid op de eigen ervaring.”

Vrijwilligers van De Kap, ApeldoornOver Spelworkshop Een Steekje Los?

“Wij hebben een ontzettend leuke workshop Kleurenprofilering gehad! Was zeer geslaagd.
We hebben elkaar op een andere manier leren kennen en daarnaast is er nu ook veel meer begrip voor elkaar.”

Wijkverpleegkundige, Zorggroep Sint MaartenOver Workshop Kleurprofilering

“We hebben er nog steeds plezier van, de inzichten die we hebben gekregen wat de kleurprofilering betreft gebruiken we momenteel nog steeds als we tegen bepaalde situaties aanlopen. Om ons eigen inzicht te verbreden maar zo ook om meer begrip en inzicht te hebben voor de gedragingen van andere ‘kleur’.”

Annemarie Janssen, Kinderdagverblijf De TweelingOver de workshop Kleurprofilering

“…dit zette de toon voor een veilig en eerlijk groepsgesprek, waarin plek voor het delen van moeite en onzekerheid die het verwarde gedrag (ook) kunnen oproepen.  Een goede toevoeging voor de vaak wat meer theoretische trainingen op het gebied van geestelijke gezondheid.”

Arianna Sterk, Teamcoördinator WIZ, Gemeente ApeldoornOver VR De Verwarde Man

“Elke (loco) burgemeester die een IBS uitschrijft moet deze VR Workshop gezien hebben. Indrukwekkend!”

Wethouder Gemeente ApeldoornOver VR De Verwarde Man