Arlette Juch

Tekst & Communicatie
Spelleider Een Steekje Los?
De Boer op in Bronckhorst

Astrid Elferink

Vrijwilligerscoördinator
Spelleider Een Steekje Los?
Gespreksleider StigmaTools
Online team

Ellen Spanjers

Initiator & Projectleider
Trainer Innovatief & Creatief Denken
Trainer Kleurprofilering
Trainer spelleiders