Gabrielle Gortworst
Gabrielle Gortworst

Spelleider & Trainer Een Steekje Los?
Gespreksleider StigmaTools

Heidi Nusselder

Spelleider Een Steekje Los?
Specialisme Dementie

Marieke van Keeken

Spelleider Een Steekje Los?
Gespreksleider StigmaTools

Hilde Spanjers

Spelleider Een Steekje Los?
Gespreksleider StigmaTools

Brigitte Fredriks

Spelleider
Een Steekje Los?

Annemiek

Assistent
VR De Verwarde Man

Iris Peelen

Spelleider
Een Steekje Los?

Astrid Elferink

Vrijwilligerscoördinator, Spelleider Een Steekje
Los? & Gespreksleider StigmaTools

Inge Braamse
Inge Braamse

Redactie, teksten, communicatie &
Websitebeheer

Jeroen Zwaal
Jeroen Zwaal

Initiatiefnemer
project VR De verwarde man
Gespreksleider StigmaTools

Merel Kotterer
Merel Kotterer

Spelleider & speltrainer
Een Steekje Los?

Debby de Hond
Debby de Hond

Initiatiefnemer
project
Feel GoodieBag Tour