Keuzes over vormgeving en pre-testfase

Het eerste concept van de nieuwe vormgeving is gepresenteerd. De vormgeving is gemaakt op basis van de wensen vanuit de projectgroep. Alle feedback en overwegingen zijn besproken en worden doorgegeven aan de vormgever. De eerste testkaarten zijn gemaakt, kaartjes met vragen, stellingen, kennisvragen. Iedereen krijgt 2 thema’s met kaartjes mee, vooruitlopend op de pretest-fase, waarin…

De projectgroep

Voor het ontwikkelen van de junior versie van Een Steekje Los?, het eigenwijze spel waarmee je op speelse wijze verder in gesprek komt over psychische kwetsbaarheid, is een projectgroep gevormd. Deze projectgroep begeleidt de ontwikkeling, denkt actief mee en heeft een grote ondersteunende rol. De projectgroep van Een Steekje Los? Junior bestaat uit de volgende…