Ik reis met bagage, jij reist met bagage, iedereen reist met bagage.

Middels een doorleefde koffer, die dienst doet als mobiele expositieruimte, proberen wij duidelijk te maken dat de overeenkomsten tussen mensen met een psychiatrische achtergrond en mensen zonder dat velen malen groter zijn dan de verschillen. Stigma’s ontstaan door een gevoel van onthechtheid en afstand tussen mensen. Ik reis met bagage daagt geïnteresseerden uit om een boekje open te doen over hun emotionele bagage. Soms letterlijk, in het geval van het vriendenboekje. Daarin worden vragen gesteld als: “Hier word ik blij van” en “Dit is mijn grootste angst”. Tevens wordt de deelnemers in deze boekjes gevraagd of ze bereid zijn hun verhaal te delen, zowel in tekst als in beeld. Deze verhalen en foto’s zullen uiteindelijk verzameld worden op www.ikreismetbagage.nl en in een naslagwerk.

Ik reis met bagage is een onderdeel van de StigmaTour, waarbij middels spel en theater de vooroordelen omtrent de psychiatrie aan de kaak gesteld worden.