Binnenkort verschijnt er een artikel over de ontwikkelfase van het spel, mede op verzoek van Machteld Huber.
Dit hebben we in december 2022 aangekondigd in dit nieuwsbericht. Hierbij een update met de laatste stand van zaken.

Twee in plaats van één
Het streven is, dat het artikel ook geplaatst wordt in een wetenschappelijk (online) tijdschrift.
Drie auteurs schrijven dit artikel:
Serge Metselaar, MSc. (Onderzoekster Zorgbelang Inclusief-Participatiepartners)
Dr. Miriam de Kleijn (Adviseur Positieve Gezondheid,Instituut for Positive Health)
Dr. Sandra van Hogen-Koster (Lector van Lectoraat Positieve Gezondheid, Leefstijl en Leiderschap, Hogeschool Saxion).

Tijdens het schrijven van het artikel, maakten we  vele keuzes. En wat bleek? Nadat het artikel bijna klaar was, was het veel te veel informatie voor één artikel. Dus besloten de drie auteurs om het te splitsen naar twee artikelen:
– Een over de ontwikkeling van het spel.
– Een over de resultaten van de gestelde doelen van het spel.

1. De ontwikkeling van het spel
In dit artikel ligt de focus op hoe het projectteam tot bepaalde keuzes kwam. Keuzes die voort kwamen uit de ervaringen en feedback van de testers. Zowel de observaties als de ingevulde vragenlijsten hielpen het projectteam daarbij. De keuzes leidde tot verdere verbeteringen in de ontwikkeling van het spel. Dit artikel betreft een kwalitatief beschrijvend artikel. In het artikel schrijven we de ontwikkelingen op verschillende gebieden: vormgeving, speltechniek, spelplezier, bekendheid met Positieve Gezondheid en categorieën opdrachtkaarten.

2. De resultaten op de drie doelen van het spel
Voordat we begonnen met de ontwikkeling van het spel formuleerden we drie doelen. Oftewel wat zou spelen met het spel spelers opleveren?

  • Kennismaking met Positieve Gezondheid
  • Inzicht in eigen Positieve Gezondheid
  • In actie komen met Positieve Gezondheid

In dit tweede artikel dat, hopelijk, gepubliceerd wordt, ligt de focus op deze drie doelen. Wijst het onderzoek uit dat de drie doelen behaald worden of juist niet? Welke methoden zijn hiervoor gebruikt en welke aanbevelingen komen hier uit voort?

Helaas nog niets laten weten
Over de inhoud van beiden artikelen kunnen we helaas nog niets publiceren want dat verkleint de kans dat we gepubliceerd worden bij een internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Wij houden je graag op de hoogte!