Zorgbelang Inclusief gaat starten met het nieuwe project ‘Minder zelfstigma = meer herstel!’ en De Bagagedrager is één van de samenwerkingspartners. Het doel van dit project? Meer bewustwording, acceptatie én het verminderen van zelfstigma bij mensen met een psychische kwetsbaarheid (en/of met een licht verstandelijke beperking). Om dit te bereiken gaan we met behulp van StigmaTools in gesprek met cliënten, maar organiseren we ook trainingen voor ervaringsdeskundigen. In dit artikel lees je meer over onze plannen met dit project.

 

Wat gaan we doen?

We gaan multimediale online, offline en blended (dat is een combinatie van online en offline) trainingen ontwikkelen een geven aan ervaringsdeskundigen. Ook gaan we tools ontwikkelen voor deelnemers van herstelgroepen en herstelactiviteiten.
Hiervoor gaan we natuurlijk ook gebruik maken van onze De StigmaTools. Met StigmaTools kun je in gesprek gaan over zelfstigma, op een laagdrempelige, oordeelvrije én speelse manier. De inzet van de StigmaTools door getrainde ervaringsdeskundigen is een waardevolle aanvulling op de bestaande herstelcursussen. Tijdens dit project wordt gekeken op welke manier de tools het beste kunnen worden ingezet: vooraf, tijdens of als vervolg op een herstelcursus.

 

Wie en wat willen we bereiken?

Met dit project willen we verschillende doelgroepen bereiken. Zo willen we 80 – 160 cliënten met psychische aandoeningen (ook mensen met licht verstandelijke beperking) bewust maken van hun zelfstigma en ze helpen om dit bespreekbaar te maken en onderdeel van hun herstel te maken. Daarnaast willen we 20 tot 40 ervaringsdeskundigen leren StigmaTools in te zetten met cliënten om zelfstigma bewust, bespreekbaar en onderdeel van hun herstel te maken. En ten slotte willen we ervaringsdeskundige speltrainers leren online (of blended) training te geven aan ervaringsdeskundige gespreksleiders. Hiervoor organiseren we 5 trainingen. Het project loopt van 28 februari 2022 tot en met 27 februari 2023.

zorgbelang inclusief

Minder zelfstigma = meer herstel! is een project van Zorgbelang Inclusief samen met Basisberaad Rotterdam, Pameijer, Stichting De Bagagedrager en Vereniging van Ervaringsdeskundigen.

zorgbelang inclusief

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMw en Dr. C.J. Vaillantfonds

zonmw
Op de hoogte blijven van Eigenwijs nieuws?

Wil je niks missen? Volg onze nieuwtjes en ontwikkelingen via FacebookYouTube of schrijf je in voor de nieuwsbrief.