Dinsdag 25 januari was De Bagagedrager te gast bij het Saxion in Enschede voor de kick-off van een onderdeel van het Europese project Diversi-date. De komende tijd gaan studenten van Social Work onder begeleiding van twee creatieve partners, Live Your Story en De Bagagedrager, een interventie ontwerpen voor jongeren van een middelbare school. Ellen en Astrid waren erbij, hier volgt het verslag van de dag, gemaakt door Astrid!

 

Taboedoorbrekend

We hadden een spellencaroussel gemaakt, waarbij studenten in kleine groepen elke 15 minuten een andere spelvorm leerden kennen. Er ontstonden mooie gesprekken. Een studente merkte op dat ze eigenlijk nooit zo over zichzelf nadacht bij Label erop Los. Opmerkingen als ‘oh, dit vind ik wel moeilijk’ of ‘gaan wij dit soort dingen ook delen met de scholieren straks’ maakten ons wel duidelijk hoe onwennig ze zich voelden om zich kwetsbaar op te stellen. In een andere groep zei een student: ‘Deze spelkaarten zorgen voor meer diepgang, ik heb nu dingen verteld die niemand van mij weet. Het is echt taboedoorbrekend.’

Studenten hebben tijdens de kick-off zelf een keuze gemaakt voor twee taboerijke onderwerpen: het taboe op menstruatie en het verminderen van soa bij jongeren onder de 25 jaar. Vanuit De Bagagedrager hebben we de studenten laten kennismaken met methodieken en werkvormen om stigma en taboes bespreekbaar te maken, ter inspiratie. ’s Middags hebben we meer verdieping gegeven aan de hand van de TLC-3 methode van Corrigon. Aan de hand van deze methode hebben de studenten geleerd hoe ze ervoor kunnen zorgen dat de interventie die ze bedenken destigmatiserend werkt. Ook hebben we technieken aangeleerd om vernieuwende ideeën te bedenken via Creatief Denken.

 

Even wennen

We zagen hoe verbaasd de studenten waren toen ze leerden waarom het tekenen van een koe en het bedenken van absurde ideeën hen zouden gaan helpen bij het bedenken van een interventie. Stap voor stap hebben de studenten bouwstenen gemaakt met daarop belangrijke ingrediënten voor de nieuwe interventie.
Hier gaan ze nu verder mee aan de slag tijdens het vak MAPI (Muzische Agogische Preventie Interventie). Wij zijn benieuwd naar het vervolg. Aan het einde van de dag hebben beide groepen een presentatie gegeven in de mooie theaterzaal van Saxion.
Veel dank aan Safourra voor de goede organisatie, gastvrije ontvangst én voor de leuke fijne samenwerking met Live your Story.

 

Over Live Your Story

Bij dit project werken we samen met Live Your Story. Live Your Story vertelt verhalen over thema’s als racisme, seksuele diversiteit en seksueel overschrijdend gedrag. Dit doen ze via theatervoorstellingen en storytelling, op een lichte en toegankelijke manier. In de voorstellingen delen spelers hun eigen verhaal waardoor het publiek zich met hen kan identificeren als positieve rolmodellen. Live Your Story richt zich altijd op het wegnemen van oordelen door kennis en ervaringen te delen en nieuwsgierigheid te vergroten.

 

Over het project DIversi-Date

Diversi-Date is een Europees Erasmus+ project. Aan dit project doen allerlei onderwijsinstellingen en creatieve partners (zoals De Bagagedrager) mee, uit verschillende landen. Het doel van het project is jongeren van 15 tot en met 17 jaar en hun docenten op een creatieve, ervaringsgerichte manier met elkaar in gesprek te laten gaan over identiteit, relaties, levensstijl en visie op de wereld. Deze gesprekken zijn spelenderwijs en worden begeleid door studenten van de hogeschool. De creatieve partijen (zoals De Bagagedrager) gaan meedenken over de meest Eigenwijze manieren om zo speels mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Diversi-Date is een Erasmus+ project.

Dit partnership bestaat uit 3 hogescholen (Odisee (B), Saxion (NL) en Turku Universities of Applied Sciences (FI)); 5 creatieve organisaties (Pimento (B), Piazza Dell’Arte (B), De Bagagedrager (NL), Live your Story (NL) en TMI Johanna Novàk (FI)) en 1 middelbare school (TA Jette (B)). Externe deelnemers zijn leerlingen en docenten van middelbare scholen, docenten en studenten van hogescholen, en creatieve organisaties.
odisee hogeschool
saxion
piazza
bagagedrager
Op de hoogte blijven van Eigenwijs nieuws?

Wil je niks missen? Volg onze nieuwtjes en ontwikkelingen via FacebookYouTube of schrijf je in voor de nieuwsbrief.