Boekenweek: onze dwarsdenkers

Het is boekenweek, met als thema Rebellen & Dwarsdenkers. De Bagagedrager heeft wel iets met dat onderwerp: wij denken graag dwars tegen alle oordelen en stigma in. Zodat er meer openheid komt over wat een psychische aandoening hebben betekent in je leven, maar ook dat er zeker nog veel kwaliteit van leven kan zijn. Twee…