Hoe is het om verward te zijn? Beleef het via de Virtual Reality Experience!

De Virtual Reality App De Verwarde Man is gemaakt om “normale” mensen te laten ervaren hoe het is om een psychose te hebben. Tijdens de ervaring ontdek je al snel dat de grens tussen gezond en verward gedrag niet zo helder is en dat een psychose iedereen kan overkomen. Door je de psychose te laten ervaren, wil initiatiefnemer Jeroen Zwaal een brug slaan tussen het geschetste beeld in de media en de werkelijke psychose-ervaring. Als je door de VR-bril van de psychotisch kwetsbare medemens hebt gekeken, zal je meer begrip hebben voor het verwarde gedrag. Tevens wordt duidelijk dat dit een tijdelijke staat is, waardoor het inzichtelijker wordt dat er goed te leven is met een psychotische kwetsbaarheid.

Voor de mensen met een psychotische kwetsbaarheid die betrokken zijn bij dit project heeft De verwarde man ook veel voordelen. Door mee te kunnen werken aan dit project krijgen zij de ruimte hun verhaal te doen, waarbij ze het onderwerp direct uit de taboesfeer halen. Doordat er na de VR-ervaring ruimte is voor een gesprek tussen publiek en ervaringsdeskundigen, ontstaat er werkelijk contact, wat naast meer begrip ook zorgt voor het gevoel gezien te worden. Middels dit project zijn de ervaringsdeskundigen het levende bewijs dat zij ook normaal kunnen functioneren in de maatschappij.

Begin 2017 heeft de KRO-NCRV de Virtual Reality app De verwarde man gelanceerd. De app is gebaseerd op de ervaringen van Jeroen Zwaal, hij heeft vijfmaal een psychose gehad. Aan de hand van gesprekken met hem is zijn belevingswereld virtueel nagebootst. Zodra je de Virtual Reality bril opzet, zit je als hoofdpersoon in zijn woonkamer. Je merkt hoe de psychose de overhand neemt en je kijk op de werkelijkheid compleet vertroebeld. Om de toeschouwer ook actief te laten deelnemen zijn er meerdere interactiemomenten ingebouwd.

Jeroen heeft op 6 maart 2017 bij Omroep Max een interview gegeven over de VR-app.

Op het Immerloo Festival te Arnhem in mei 2017 heeft Jeroen de app voor het eerst getoond aan publiek. Dit deed hij toen nog met zijn eigen VR-bril en privé-telefoon. Dit werd een enorm succes waarbij de wachttijden opliepen tot een uur. Daarom willen we het team uitbreiden, alsook de voor handen zijnde apparatuur, de telefoons en de VR-brillen.

Deze VR experience willen we laten zien op scholen, bij congressen, bij welzijnsorganisaties, bij de politie, op evenementen & festivals, bij trainingen, voor wijkteams, beleidsmakers, hulpverleners, mantelzorgers en naasten. Kortom; overal en voor iedereen, op de plekken waar samengeleefd wordt door mensen.

Dit project wordt mede mogelijk gemaakt met steun van